Правда о психотехнике РПТ (RPT) и ее результативности